Nöbetçi Eczaneler
ÇALIŞMA SAATLERİ Hafta İçi : 09:00 – 19:00 Cumartesi Günü : 09:00 – 15:00 Öğle Tatili : 12:30 – 13:30
Kocatepe Mah. Yorum Sokak No:1Bayrampaşa/İstanbul
16 Temmuz 2020

Hukuki Yönetim

Sitelerde oturmanın neticesinde toplu yaşaman alanlarında uyulması gereken bir takım kuralların getirilmesi ihtiyacı üzerine kanun koyucu Site Ve Apartmanlarda  uyulması gereken kuralları içeren yasalar yapmıştır. Ülkemizde bu konuyu düzenleyen yasa 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasıdır. Günümüz yaşam alanlarında site yönetimlerinin karşılaştığı sıkıntı ve sorunlar, her zaman yönetim tarafından çözülemeyeceği gibi, muhatap bulunan kişilerce çözümden yana uzak bir tavrın da sergilenmesi sonucu site yönetimi tarafından düzenli şekilde ilerlemesi gereken sistem birtakım manilere uğrayabilir. Site yönetimleri tarafınca çözülemeyen bu tür aksaklıkların giderilmesi için yasal işlem süreçlerinin belirli bir zaman sonra başlaması kaçınılmaz olmaktadır, fakat bu tür durumlarda yönetimin çabaları yeterli gelmediği ve yasal işlemler için ehliyeti olmadığı için site yönetimi tarafından bu konulara vakıf kurum veya kişiler aracılığıyla işlemlerin devam ettirilmesi gerekir.

HUKUKİ GÖREVLER

-Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması

-İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68. maddesi 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması.

-Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması

-Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi

-İcra takibi yapılması

-Dava açılması

-Firmalar ile yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması

Yorum İstanbul Evleri Sitesi Blok Yöneticileri olarak;

1 – Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı hükümlerine göre, 09.Şubat.2020 Pazar günü saat 13.00’ de D Blok Giriş Holünde yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde 16.Şubat.2020 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılmasına,

2 – Olağan Üstü toplanacak olan Blok Kat Malikleri Toplantısına ilişkin çağrı bildiriminin, Yorum İstanbul Evleri Sitesi Yönetim Planı’ nın 17. Maddesine göre, toplantıdan 15 (Onbeşgün) önce elden tebligat, uygun bir posta veya kargo yoluyla veya blok dahilindeki ilan panolarına asılmak suretiyle tebligatların yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1-    Açılış ve toplantıya katılan kat maliklerin tespitinin yapılması.

2-    Divan Kurulu oluşması için Divan Başkanı, Yazman ve Oy Saymanının seçimi ve oluşacak Başkanlık Divanı’ na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının tanzim ve imza yetkisinin verilmesi,

3-    Yönetim Kurulunun görev dönemi ile ilgili yaptığı faaliyetler hakkında Genel Kurula bilgi vermesi ve gelir-gider hesaplarının okunması.

4-    Denetim Kurulu Raporunun okunması,

5-    Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmeye açılması,

6-    Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve gelir-gider hesaplarının ibrası,

7-    Denetim Kurulunun ve raporunun ibrası,

8-    Yeni dönem Blok Yöneticilerin seçimi ve yetkilendirilmesi,

9-    Yeni dönem Blok Denetçilerinin seçimi,

10-  Dilekler ve temenniler,

11-   Kapanış.