Nöbetçi Eczaneler
ÇALIŞMA SAATLERİ Hafta İçi : 09:00 – 19:00 Cumartesi Günü : 09:00 – 15:00 Öğle Tatili : 12:30 – 13:30
Kocatepe Mah. Yorum Sokak No:1Bayrampaşa/İstanbul
16 Temmuz 2020

Taşınma İşlemleri

Sitemiz içerisinde pazar ve resmi tatil günleri taşınmaya izin verilmemektedir.
– Hafta içi sabah 09:00 akşam 18:00 ile Cumartesi günü sabah 10:00 akşam 17:00 arası taşınma işlemi gerçekleştirilebilir.
– Taşınmalarda 2 gün önceden yönetime bilgi verilmesi gerekmektedir.
– Sitemizden taşınırken, ilişik kesme ve borcu yoktur belgesi almak zorunludur ,aksi takdirde taşınma işlemine izin verilmeyecektir.Bu belgelerin güvenliğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
– Sitemize taşınırken, kiracı iseniz kira kontratını ve dairede ikamet edenlerin bildirim formunu vermeden taşınma işlemini gerçekleştirmeye izin verilmez.
– Taşınmalarda oluşabilecek zararlar (koridorlarda, koridor yer fayanslarında, asansörde vs.) tutanak düzenlenecek ve taşınan malikten tahsis edilecektir.
– Taşınmalarda mümkün olduğu kadar komşularımız rahatsız etmemeye özen gösterilmedir.

Yorum İstanbul Evleri Sitesi Blok Yöneticileri olarak;

1 – Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı hükümlerine göre, 09.Şubat.2020 Pazar günü saat 13.00’ de D Blok Giriş Holünde yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde 16.Şubat.2020 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılmasına,

2 – Olağan Üstü toplanacak olan Blok Kat Malikleri Toplantısına ilişkin çağrı bildiriminin, Yorum İstanbul Evleri Sitesi Yönetim Planı’ nın 17. Maddesine göre, toplantıdan 15 (Onbeşgün) önce elden tebligat, uygun bir posta veya kargo yoluyla veya blok dahilindeki ilan panolarına asılmak suretiyle tebligatların yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1-    Açılış ve toplantıya katılan kat maliklerin tespitinin yapılması.

2-    Divan Kurulu oluşması için Divan Başkanı, Yazman ve Oy Saymanının seçimi ve oluşacak Başkanlık Divanı’ na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının tanzim ve imza yetkisinin verilmesi,

3-    Yönetim Kurulunun görev dönemi ile ilgili yaptığı faaliyetler hakkında Genel Kurula bilgi vermesi ve gelir-gider hesaplarının okunması.

4-    Denetim Kurulu Raporunun okunması,

5-    Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmeye açılması,

6-    Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve gelir-gider hesaplarının ibrası,

7-    Denetim Kurulunun ve raporunun ibrası,

8-    Yeni dönem Blok Yöneticilerin seçimi ve yetkilendirilmesi,

9-    Yeni dönem Blok Denetçilerinin seçimi,

10-  Dilekler ve temenniler,

11-   Kapanış.