Nöbetçi Eczaneler
ÇALIŞMA SAATLERİ Hafta İçi : 09:00 – 19:00 Cumartesi Günü : 09:00 – 15:00 Öğle Tatili : 12:30 – 13:30
Kocatepe Mah. Yorum Sokak No:1Bayrampaşa/İstanbul
16 Temmuz 2020

Daire İçi Tadilat ve Dekorasyon İşleri

– Sakinlerimiz tarafından hafta içi 10.00 – 18.00 saatleri içerisinde, Cumartesi günleri 11.00 ile 17.00 saatleri içerisinde tadilatlar yapılır. Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde tadilat yapılmasına izin verilmemektedir.

– Yapılacak tadilatlar tapuya tescilli Site Yönetim Planı’ na uygun olarak yapılmalıdır. Yönetim gerekli gördüğü hallerde, yapılan tadilatları inceleyebilir. Daire sakinleri inceleme için yönetimin göndereceği uzman kişilere yardımcı olmak zorundadır.

– Çalışmalarda çıkabilecek molozlar, daire sakinleri tarafından her gün sonunda site dışına çıkartılarak, atılacaktır.

– Onarım ve tadilat için gelen firma ve çalışanların isimleri, önceden site yönetimine bildirmelidirler. Aksi takdirde gelen kişilerin site içerisine girmelerine güvenlik tarafından izin verilmeyecektir.

– Çalışmaya gelen onarım ve tadilat ekibinin, ortak alanda verebileceği zararlar, daire sakini tarafından tazmin edilecektir.

– Bağımsız bölümün statik yapısı gereği, kolon ve kirişlerde kırma işlemi, darbeli matkap kullanmak ve buralarda çalışma yapmak yasaktır.

Saygılarımızla ;

 

Yorum İstanbul Evleri Sitesi Blok Yöneticileri olarak;

1 – Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı hükümlerine göre, 09.Şubat.2020 Pazar günü saat 13.00’ de D Blok Giriş Holünde yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde 16.Şubat.2020 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılmasına,

2 – Olağan Üstü toplanacak olan Blok Kat Malikleri Toplantısına ilişkin çağrı bildiriminin, Yorum İstanbul Evleri Sitesi Yönetim Planı’ nın 17. Maddesine göre, toplantıdan 15 (Onbeşgün) önce elden tebligat, uygun bir posta veya kargo yoluyla veya blok dahilindeki ilan panolarına asılmak suretiyle tebligatların yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1-    Açılış ve toplantıya katılan kat maliklerin tespitinin yapılması.

2-    Divan Kurulu oluşması için Divan Başkanı, Yazman ve Oy Saymanının seçimi ve oluşacak Başkanlık Divanı’ na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının tanzim ve imza yetkisinin verilmesi,

3-    Yönetim Kurulunun görev dönemi ile ilgili yaptığı faaliyetler hakkında Genel Kurula bilgi vermesi ve gelir-gider hesaplarının okunması.

4-    Denetim Kurulu Raporunun okunması,

5-    Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmeye açılması,

6-    Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve gelir-gider hesaplarının ibrası,

7-    Denetim Kurulunun ve raporunun ibrası,

8-    Yeni dönem Blok Yöneticilerin seçimi ve yetkilendirilmesi,

9-    Yeni dönem Blok Denetçilerinin seçimi,

10-  Dilekler ve temenniler,

11-   Kapanış.