Nöbetçi Eczaneler
ÇALIŞMA SAATLERİ Hafta İçi : 09:00 – 19:00 Cumartesi Günü : 09:00 – 15:00 Öğle Tatili : 12:30 – 13:30
Kocatepe Mah. Yorum Sokak No:1Bayrampaşa/İstanbul
22 Şubat 2024

S.S.S

1- Aidat nedir, ne amaçla toplanır?

Toplu konutlarda ihtiyaçlar dahilinde belirlenen, ortak kullanım alanlarında ki aydınlatma, temizlik, çevre bakımı ve gerektiğinde güvenliğin sağlanması gibi hizmetlerin aksamadan devam etmesi için aylık düzenli ödenen hizmet bedelidir.

2- Avans nedir?

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesinde yer alan; bir site yönetim organizasyonun kuruluşu esnasında gerekli tüm masrafların karşılandığı ve yalnızca bir defaya mahsus ödenen bedeldir.

3- Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti Kanunu’nda ifade edilen şekliyle kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, kat mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerine göre, bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir.

4- Isı kayıp bedeli nedir?

Ortak alan ısı kaybı 14 Nisan 2008 26847 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe ( Merkezi Isıtma ve sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin Yönetmelik ) istinaden hesaplanan bedeldir.

5- Evimde oturmuyorum, aidat ödemek zorunda mıyım?

Kat mülkiyeti kanunun 20. Maddesi uyarınca aidat tahsilatı icra ve takibi esnasında muhatap ev sahibidir, kat maliki durumundaki ev sahibi, kiracı otursa dahi Aidat ödemek zorundadır.

6- Zemin katta oturuyorum, asansör parası ödemek zorunda mıyım?

Asansör Kat Mülkiyeti kanunu kapsamında ortak alan olarak değerlendirilmektedir ve kanunda “…Gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile bu giderler için toplanacak avansa , “kendi arasa payı oranında” katılmak zorundalar …” şeklinde yer almaktadır.

7- Gecikme tazminatı nedir?

Kat Mülkiyeti kanunun 20. Maddesi uyarınca Gecikmeli ödemelerde (%5) gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Bu tazminat ortak yerler üzerinde ki kullanım hakkından yararlanan diğer sakinlerin haklarını koruyan bir bedeldir.

8- Kiracının ödemediği aidatı ben ödemek zorunda mıyım?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat maliki; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsile sorumlu tutuyor (KMK. Md.22).

9- Asansör fenni muayene nedir?

18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giden Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete ‘de Asansör Bakım ve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörlerin yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içeresindeki her

asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllı kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

10- Asansörlerdeki etiket renkleri neyi ifade eder?

Asansörlere uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansörlere iliştirilen etikettir.

11-Sitede evcil hayvan beslemenin kuralları nelerdir?

Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku

kurallarına aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız

etmemek şartı ile mümkündür. Spor ve çocuk oyun alanlarına evcil

hayvan sokulamaz. Ayrıca hayvanların dışkılarının temizlik işinden de evcil

hayvan sahipleri sorumlu oldukları unutulmamalıdır. Evcil hayvanlar için ortak yaşam alanlarına yiyecek bırakılmamalıdır. Sahipsiz hayvanlar sitemizden uzaklaştırılacaktır.

12-Yöneticinin kat malikleri kurulu’ndan karar almaksızın yapabileceği isler nelerdir?

Yönetici (veya yönetim kurulu), ana taşınmazın yönetimiyle ilgili bütün islerde yetkilidir. Ancak, yönetim planı ya da Kat Malikleri Kurulu, yöneticinin yetkili olduğu konuların sinirini çizmiş olabilir. Bundan başka, yönetici, kat maliklerini çok önemli mali yükler altına sokabilecek isleri de, ancak Kat Malikleri Kurulu’ndan karar aldıktan sonra yapmalıdır. Hangi islerin kat maliklerine ağır yükler getireceğinin tayininde, ilgili binanın konumu, nitelikleri ve oturanların ortalama gelir seyirleri ile sosyal durumları gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.

13-Apartman hayatında kiracı veya kat maliki diğer sakinleri rahatsız ederse ne yapılabilir?

Öncelikle rahatsızlık veren kişi veya kişilerin uyarılması gerekir.Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi gerekir. Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Konu ile ilgili şikayet Sulh Ceza mahkemelerine yapılır. Kat mülkiyeti kanuna göre bu çekilmezlik hali süreklilik kazanırsa, diğer daireler tarafından birleşilerek satın alınması da mümkündür. Bu yolla rahatsızlık veren daire sahibi apartmandan uzaklaştırılmış olur.

14-Apartmanın kat malikleri evlerinde evcil hayvan besleyebilirler mi?

Rahatsız edici derecede gürültü çıkarmayan veya yargıya intikal ettiğinde bilirkişi tarafından; gürültünün rahatsız edecek düzeyde olup olmadığı, katlanılabilir nitelikte olup olmadığı ve giderilip giderilemeyeceği konularında yapılacak incelemeye göre evcil hayvanların bağımsız bölümlerde beslenmesi mümkün olabilmektedir.Evcil olmayan hayvanlar hiç bir şartta beslenemez.

15- Aidatların gecikme faizi ne kadardır? Gecikme faizleri kaldırılabilir mi?

Geciken aidatlara uygulanan faiz %5 oranındadır. Gecikme faizleri Kat Mülkiyeti Kanununa bağlı olup Yönetim Planımızda da kanunun öngördüğü şekilde yer almıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulu’nun gecikme faizlerini kaldırması veya oranını değiştirebilmesi mümkün değildir.

16-Konutumuzu kiraya verdiğimizde Site Yönetimi’ne bildirmek gerekir mi?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. ve 51. Maddeleri uyarınca; yerleşim yeri ve adres değişikliğinin Nüfus Müdürlüklerine, bağlı bulunulan muhtarlığa ve site yönetimine bildirilmesi zorunludur.

Bildirilmemesi durumunda 390 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda 782 TL para cezası uygulanmaktadır. Ev sahiplerinden en kısa sürede kiracılarını, kira kontratı fotokopisi ile birlikte site yönetimine bildirmeleri yasa gereği rica olunur.

17-Sitemizde sokak köpekleri ve kedi sayıları niçin artmaktadır?

Sitemiz sokak hayvanlarının giriş çıkışını tamamen kontrol edilebilecek bir yapıya sahip değildir. Büyük bir alanı kapsadığından kontrol etmek zor olmaktadır. Sitemizdeki  güzel koşullar da hayvan artışını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, özellikle sahipsiz kedi sayısı her geçen gün o kadar artmaktadır ki site yönetimine zaman zaman bunlarla ilgili şikayetler gelmektedir. Burada komşularımızın duyarlı olmaları çok önemlidir. Eğer komşularımız gerekli hassasiyeti göstermez iseler, zaman içinde sitemiz çok daha yoğun bir kedi popülasyonuna sahip olacaktır. Sanırız ki hiçbir site sakini bu duruma gelmemizi istemez.