Nöbetçi Eczaneler
ÇALIŞMA SAATLERİ Hafta İçi : 09:00 – 19:00 Cumartesi Günü : 09:00 – 15:00 Öğle Tatili : 12:30 – 13:30
Kocatepe Mah. Yorum Sokak No:1Bayrampaşa/İstanbul
16 Temmuz 2020

Toplu Yaşam Kuralları

Toplu yaşamak güzelliğiyle birlikte bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Sitemizde huzurlu ve mutlu bir yaşam için uyulması gereken belli başlı ortak yaşam kuralları aşağıdaki gibidir.

 1. Site ortak alanlarında bulunan bank, masa, sandalye, lamba, spor aleti, asansör gibi demirbaşlara zarar vermeyiniz.
 2. Site ortak kullanım alanları olan çocuk parkı, spor alanları, kat bahçeleri ve asansörlere çöp, çekirdek kabuğu vs. atmayınız ve kirletmeyiniz. Çocuklarınızın ortak alanları temiz tutmaları konusunda gerekli uyarıları yapınız.
 3. Çalışan, hasta bebek ve yaşlı sakinlerimizi göz önünde tutarak gürültü yapmayınız. Yüksek sesle konuşmayınız ve yüksek sesle müzik dinlemeyiniz.
 4. Paten, bisiklet, kaykay gibi fiziksel aktiviteler için sadece sitemizin çevresindeki parkuru kullanınız. Yeşil alanları, blok içlerini ve site içi diğer yollarını kullanmamaları hususunda çocuklarınıza gerekli uyarıları yapınız.
 5. Daire balkonlarından halı, kilim, çamaşır vs. sarkıtmayınız ve silkelemeyiniz. Görüntü kirliliğine sebebiyet verecek şekilde daire balkonlarını ve ara balkonları depo veya ardiye gibi kullanmayınız.
 6. Zemin katta ikamet eden daire sakinlerine ait olan bahçeler özel mülk sayıldığından izinsiz kullanmayınız.
 7. Giderleri tıkayıp site tesisatına ciddi boyutta zarar verdiği için, tuvalet, banyo, mutfak lavaboları ve diğer giderlere kesinlikle kızartma yağları ve diğer tıkayıcı maddeleri dökmeyiniz.
 8. Daire balkonlarından aşağı sigara izmariti, sigara külü vb. atmayınız. Blok koridorlarında ve asansörlerde sigara içmeyiniz. Böyle bir dikkatsizliğin bir yangına sebebiyet verebileceğini unutmayınız.
 9. Evsel atıklarınızı sadece 09.00–09.30/15.30–16.00 saatleri arasında kapınızın önüne bırakınız. Bu saatlerin dışında çöplerinizi otopark katlarında bulunan konteynırlara atınız.
 10. Daire girişleri ve koridora ayakkabı, çöp kovası, dolap, paspas vb. koymayınız.
 11. Olası acil durumları göz önünde bulundurarak yangın merdivenlerini ve acil çıkışları kesinlikle depo olarak kullanmayınız.
 12. Ortak yapıya zarar vermemek koşuluyla yapılacak daire içi tadilatlarınızı hafta sonu ve resmi tatil günleri dışında ve site yönetiminden izin almak koşuluyla sadece 09.00-17.00 saatleri arasında yapınız.
 13. Toplu yaşam kurallarına uygun olmayan davranışlarda bulunanları ve mesken niteliğindeki daireleri amacı dışında kullananları tespit ettiğinizde Site Yönetimini telefonla veya mail yoluyla bilgilendiriniz.

Bu kurallara uymadığınız tespit edildiğinde Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca yaptırım uygulanacaktır.

 

 

Yorum İstanbul Evleri Sitesi Blok Yöneticileri olarak;

1 – Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı hükümlerine göre, 09.Şubat.2020 Pazar günü saat 13.00’ de D Blok Giriş Holünde yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde 16.Şubat.2020 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılmasına,

2 – Olağan Üstü toplanacak olan Blok Kat Malikleri Toplantısına ilişkin çağrı bildiriminin, Yorum İstanbul Evleri Sitesi Yönetim Planı’ nın 17. Maddesine göre, toplantıdan 15 (Onbeşgün) önce elden tebligat, uygun bir posta veya kargo yoluyla veya blok dahilindeki ilan panolarına asılmak suretiyle tebligatların yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1-    Açılış ve toplantıya katılan kat maliklerin tespitinin yapılması.

2-    Divan Kurulu oluşması için Divan Başkanı, Yazman ve Oy Saymanının seçimi ve oluşacak Başkanlık Divanı’ na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının tanzim ve imza yetkisinin verilmesi,

3-    Yönetim Kurulunun görev dönemi ile ilgili yaptığı faaliyetler hakkında Genel Kurula bilgi vermesi ve gelir-gider hesaplarının okunması.

4-    Denetim Kurulu Raporunun okunması,

5-    Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmeye açılması,

6-    Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve gelir-gider hesaplarının ibrası,

7-    Denetim Kurulunun ve raporunun ibrası,

8-    Yeni dönem Blok Yöneticilerin seçimi ve yetkilendirilmesi,

9-    Yeni dönem Blok Denetçilerinin seçimi,

10-  Dilekler ve temenniler,

11-   Kapanış.