Nöbetçi Eczaneler
ÇALIŞMA SAATLERİ Hafta İçi : 09:00 – 19:00 Cumartesi Günü : 09:00 – 15:00 Öğle Tatili : 12:30 – 13:30
Kocatepe Mah. Yorum Sokak No:1Bayrampaşa/İstanbul
22 Şubat 2024

Genel Kurul Kararları

Yorum İstanbul Evleri Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak;

1 – Kat Malikleri Olağan Genel Kurul toplantısının, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı hükümlerine göre, 23.Eylül.2018 Pazar günü saat 13.00’ de D Blok Giriş Holünde yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde 30.Eylül.2018 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılmasına,

2 – Alınan bu kararın sitemizde ikamet eden kat maliklerine imza karşılığı, site dışında oturan kat maliklerine posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak ve ayrıca bütün kat maliklerine tebliğ edilmek üzere blok giriş ve asansör panolarında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1-    Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

2-    Toplantıya katılan Kat Maliklerin tespitinin yapılması.

3-    Divan Kurulunun oluşması için Divan Başkanı, Yazman ve Oy Saymanının seçilmesi ve oluşacak Başkanlık Divanı’ na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının tanzim ve imza yetkisinin verilmesi,

4-    Yönetim Kurulunun görev dönemi ile ilgili yaptığı faaliyetler hakkında Genel Kurul’ a bilgi vermesi ve gelir-gider hesaplarının okunması.

5-    Denetim Kurulu Raporunun okunması,

6-    Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşmeye açılması,

7-    Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve gelir-gider hesaplarının ibrası,

8-    Denetim Kurulu ve raporunun ibrası,

9-    Sitemizde ikamet eden ve Toplu Yaşam Kurallarına uymayan kat maliki ve kiracılara cezai müeyyide uygulanacak kuralların ve Kabahatler Kanunu ile Yönetmeliklerde belirtilen tutarları aşmayacak oranda ceza tutarlarının belirlenmesi ve uygulama yetkisinin Yönetim Kurulu’ na verilmesi,

10- 2019 ve 2020 yılında uygulanacak site tahmini bütçesinin görüşülmesi, her yıl için Ocak ayı başında açıklanan enflasyon oranında aidatlara zam yapılması ve Yönetim Kuruluna tahsilat ve harcama yetkisi ile tahmini işletme projesi kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi,

11-  Dairelerin ve ortak alan soğuk su sarfiyatlarının müstakil olarak sayaç bağlanarak İSKİ’ ye geçişi için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,

12- Yeni dönem Blok Yöneticilerin seçimi ve yetkilendirilmesi,

13-  Yeni dönem Blok Denetçilerinin seçimi,

14- Dilekler ve temenniler,

15- Kapanış.